Telefon:
+48 604 273 653
Email
kontakt@togagolf.pl

*

*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu nawiązywania kontaktu oraz zgłoszenia na XIX turniej TogaGolf.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Reload Captcha