Program

Dzień pierwszy 11.09.2021 r.
09.00 – „tee time” – start pierwszego flightu turnieju głównego – stableford, strokeplay brutto (w turnieju konkursy na najdalsze uderzenie i na uderzenie najbliżej dołka)
10.30 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń do Akademii Golfa.
11.30 – Akademia Golfa (minimum 8 osób). W programie m.in. zapoznanie z regułami i etykietą golfa, z „wyposażeniem” golfisty, nauka i praktyczne ćwiczenia połączone z pokazem uderzeń w najlepszym wydaniu, konkursy „pierwszego kroku”
16.00 – uroczyste zakończenie turnieju i rozdanie nagród
19.30 – Dom Klubowy MG&CC – uroczysta kolacja

Dzień drugi 12.09.2021
09.00 – shotgun start TOGAGOLF REWANŻ, stableford, strokeplay brutto (godzina startu może ulec zmianie)
10.30 – gra na polu 6 dołkowym (w razie zainteresowania)
14.30 – zakończenie imprezy i rozdanie nagród (TOGAGOLF REWANŻ)

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do dnia 8.09.2021na oba dni turniejowe wyłącznie przez Eagla, z tym, że osoby nie posiadające handicapu chcące wziąć udział w turnieju, mogą dokonać zgłoszenia także do dnia 8.09.2021 r. w  recepcji MG&CC, tel. 89 513 15 40, e-mail: recepcja@mazurygolf.pl. Zawodnikowi, który nie posiada aktualnego HCP-PZG na jego wniosek zgłoszony przed turniejem, może zostać przypisany (dla potrzeb klasyfikacji) HCP przyznany przez komitet zawodów nie wyższy niż HCP 26.
Link do zapisów TOGA GOLF: Zapisz się online
Link do zapisów TOGA REWANŻ: Zapisz się online

Opłaty:
Wpłat należy dokonać do dnia 8.09.2021 r .W tytule proszę podać dane uczestników (mię nazwisko).
za green fee za każdy dzień 230 zł. czł. MG&CC na zasadach klubowych (100 zł.); lunch w cenie
za green fee za każdy dzień dla adwokatów i apl. adwokackich 200 zł; lunch w cenie
za udział w Akademii Golfa (sobota; minimum 8 osób) z konkursami i lunchem opłata wynosi 100 zł/os
za grę na małym polu (niedziela), z konkursami i lunchem opłata wynosi 75 zł/os
za udział w sobotę w kolacji (osoby towarzyszące golfistom mile widziane) opłata wynosi 120 zł/os.

Opłaty za udział w turnieju:

konto Mazury Golf  & Country Club Sp. z o.o. nr rachunku: 68 1140 1111 0000 4340 1300 1001

Opłaty za udział w kolacji:

konto Best Food Concept Sp. z o.o.  nr rachunku: 30 1090 2590 0000 0001 4792 8143

Uwaga!
Lista uczestników turnieju TOGAGOLF zostanie zamknięta w dniu 8.09.2021 r. o godz. 15.00 na oba dni turniejowe, z uwagi na konieczność rozstawienia flightów. Liczba miejsc ograniczona. Kwalifikacja odbędzie się na podstawie kolejności wpłat.

Noclegi w hotelu MG&CC wyłącznie na hasło TOGAGOLF – liczba miejsc ograniczona.
tel. 89 513 15 40, e-mail: recepcja@mazurygolf.pl.

Niezwłocznie po przyjeździe, proszę zgłosić się do biura turnieju przy recepcji MG&CC celem odebrania karty wyników. Brak opłaty i rejestracji co najmniej na 30 min. przed zaplanowanym startem może spowodować dyskwalifikację. Te same zasady obowiązują w turnieju w niedzielę. Uczestnicy turnieju TOGAGOLF (członkowie MG&CC na zasadach klubowych) mają możliwość treningu w dniu 10.09.2021 r. (piątek). green fee – cena 150 zł./os.

Klasyfikacje:

Klasyfikacja drużynowa adwokatów
Podczas turnieju zostaną rozegrane IX Mistrzostwa Polski Izb Adwokackich w Golfa.
Do klasyfikacji drużynowej będą brane dwa najlepsze indywidualne wyniki stableford netto adwokatów i aplikantów adwokackich danej Izby.
Po sklasyfikowaniu w/w sposób drużyn złożonych wyłącznie z adwokatów lub aplikantów adwokackich, komitet zawodów na dalsze miejsca klasyfikuje dwa najlepsze wyniki adwokata (lub aplikanta adwokackiego) i uczestnika zamieszkałego na terenie działania danej Izby Adwokackiej.

Klasyfikacje indywidualne
klasyfikacja stableford netto adwokatów – obejmująca adwokatów i aplikantów adwokackich,
klasyfikacja stableford netto prawników (nie obejmuje adwokatów i aplikantów adwokackich)
klasyfikacja stableford netto open – obejmująca wszystkich uczestników turnieju.
klasyfikacja brutto strokeplay   obejmująca wszystkich uczestników turnieju.

UWAGA: Jeżeli suma uderzeń na dołku wynosi więcej niż PAR dołka +5 gracz ma obowiązek podniesienia piłki i zapisywanie wyniku PAR +5 . Kontynuowanie gry powyżej PAR dołka + 5 grozi dyskwalifikacją gracza.

Przewidywane wyróżnienia: za najlepszy wynik stablefort netto kobiety adwokata, za uderzenie najbliżej dołka, za najdalsze uderzenie kobiet i mężczyzn; Komitet zawodów może wyróżnić i nagrodzić uczestników także w innych kategoriach, a także zrezygnować z klasyfikacji lub konkursu. Ostateczną decyzję co do przyznania pucharów i nagród podejmuje komitet zawodów kierując się zasadą, że zwycięzcy więcej niż jednej klasyfikacji indywidualnej otrzymują jeden puchar i nagrodę. Komitet przyznaje kolejne miejsca w poszczególnych klasyfikacjach tym zawodnikom, którzy nie zdobyli lepszych miejsc w klasyfikacji wyższej. W związku z tym, że turniej jest dedykowany adwokatom ustala się następującą kolejność klasyfikacji: klasyfikacja adwokatów, klasyfikacja prawników, klasyfikacja open netto, klasyfikacja open brutto. Zasady te nie dotyczą klasyfikacji drużynowej i konkursów nearest i longest drive.  W przypadku nieobecności nagradzanego zawodnika podczas rozdania nagród, nagroda przypada następnemu.

adw. Jerzy Dobrzański

organizator turnieju

Zapisz się online